مجموعه اشک
گلچینی از مداحی های مداحان معروف در شب های محرم

v.mohram96

بهمنی-این عشق دوطرفه

حمید قلیچ خانی-از روز ازل دل گره خورده

حمیدقلیچ خانی-تشنه مه آبی بیار

حمیدقلیچ خانی-یکی هست که هنوز

علی لای لای-ترکی

کریمی-دمام زنی-حضرت رقیه

کریمی-دمام زنی-سوز بده بر سخنم

کریمی-دمام زنی-شمر دون

کریمی-ذکر غریب آقا

مقدم-سیدشبابی-تواربابی

هلالی-دوباره بی قرارم یه آرزو دارم

هلالی-یا ابوالفضل که میگم دوباره پر میگیرم