اسامی قاتلاین شهدای کربلااز آل ابی طالب تا آنجا که در تاریخ آمده، به این ترتیب است: (اول اسم شهدا آمده و سپس اسامی قاتلان)

۱- امام حسین(ع): شمربن ذی‏الجوشن، سنان بن انس نخعی، حصین بن تمیم، خولی بن یزید و زرعه بن شریک

۲- علی اکبر(ع) پسر امام حسین(ع): مره بن منقذ و همیارانش

۳- عبدالله بن حسین پسر شیرخوار امام حسین که معروف به علی اصغر است: حرمله بن کاهل اسدی

۴- عبدالله بن علی پسر امیر المؤمنین(ع): هانی بن ثبیت حضرمی

۵- ابوالفضل العباس بن امیرالمؤمنین: یزید بن رقاد و حکیم بن طفیل

۶- جعفربن امیرالمؤمنین(ع): هانی بن ثبیت حضرمی

۷- عثمان بن امیرالمؤمنین(ع): خولی بن یزید و ابانی داری

۸- محمدبن امیرالمؤمنین(ع): ابانی داری

۹- ابوبکر بن حسن بن علی(ع): عبداله بن عقبه غنوی

۱۰- عبد الله بن حسن بن علی(عِ: حرمله بن کاهل اسدی

۱۱- قاسم بن حسن بن علی(ع): عمربن سعد بن نفیل ازدی

۱۲- عون بن عبدالله بن جعفر طیار: عبدالله بن قطبه بهانی

۱۳- محمدبن عبدالله جعفرطیار: عامربن نهشل تمیمی

۱۴ جعفربن عقیل بن ابی طالب: بشر همدانی

۱۵- عبدالرحمن بن عقیل بن ابی طالب: عثمان بن خالد جهنی

۱۶- عبدالله بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب: عامربن صعصعه

۱۷- ابوعبیدالله بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب: عمروبن صبیح صیدادی

۱۸- محمدبن ابی سعید بن عقیل بن ابی طالب: لقیط بن ناشر جهنی

این تعداد از شهدای کربلا از خاندان ابی طالب هستند و از آن‏جا که آل ابی طالب و آل علی مقام ولایی در بین مسلمانان داشتند اسامی قاتلان شهدای کربلا از این خاندان در تاریخ ضبط شده است ولی بیشتر شهدای کربلا قاتلانشان ضبط نشده است.

۱۹- سلیمان، آزاد شده امام حسین(ع): سلیمان بن عوف حضرمی

۲۰- مسلم بن عوسجه اسدی: عبدالله ضبابی، عبدالله بن خشکاره و مسلم بن عبدالله ضبابی

۲۱- زهیر بن قین: کثیر بن عبدالله و مهاجربن اوس تمیمی

۲۲- حبیب بن مظاهر اسدی: حصین بن نمیر، بدیل بن صریم و یک مرد تمیمی

۲۳- حربن یزید ریاحی: ایوب بن مسرح و همدستانش

۲۴- بریربن خضیر همدانی: بحیربن اوس ضبی

۲۵- همسر وهب بن عبدالله بن حباب کلبی: غلام شمربن ذی الجوشن

۲۶- عمیربن عبدالله مذحجی: مسلم ضبابی و عبدالله بجلی

۲۷- هلال بن نافع: شمر بن ذی الجوشن

۲۸- ابوعمرو نهشلی: عامربن نهشل ثعلبی

(بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۶۵ تا ص ۷۳٫ در این صفحات زیارت ناحیه مقدسه آمده است و بیشتر شهدای کربلا در این زیارت نام برده شده است. و از ص ۱ تا ص ۶۴ شهدای دیگری نیز ذکر شده و برخی از قاتلان هم آمده است. و در همین جلد ۴۵ ماجرای مختار و انتقام از قاتلان شهدای کربلا هم آمده است)