۲۱رمضان۱۳۹۵ تعزیه حضرت زهرا(س)

تعزیه خوانان:اسدالله آهنگ،علی نوری نژاد
هادی زارعین
تعزیه خوانان خردسال:امیرحسین موگویی،یاشارحسین زاده
عرشیا یوسفی

تعزیه گردان:علی حسین زاده

کلیپ شماره یک

دانلودفایل

کلیپ شماره دو

دانلود فایل

کلیپ شماره سه

دانلود فایل