سخنرانی حاج آقا فتوحی
باموضوع زیارت امیرالمومنین(ع)

دانلود فایل

تعزیه شهادت حضرت علی(ع)
ضربت خوردن حضرت علی(ع)

دانلود فایل

تعزیه شهادت حضرت علی(ع)
(ادامه)ضربت خوردن حضرت علی(ع)

دانلود فایل