صلوات شعبانه

در هر روز از شعبان در وقت زوال و در شب نیمه آن بخواند این‏صلوات را که ازحضرت امام زین ‏العابدین‏ علیه السلام روایت شده است:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ  وَ آلِ مُحَمَّدٍ، شَجَرَهِ النُّبُوَّهِ، وَ مَوْضِعِ الرِّسالَهِ، وَ مُخْتَلَفِ الْمَلائِکَهِ‏

وَ مَعْدِنِ الْعِلْمِ، وَ اَهْلِ بَیْتِ الْوَحْىِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِ‏

مُحَمَّدٍ، الْفُلْکِ الْجارِیَهِ، فِى اللُّجَجِ الْغامِرَهِ، یَأْمَنُ مَنْ رَکِبَها، وَ یَغْرَقُ‏

مَنْ تَرَکَهَا، الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مارِقٌ، وَ الْمُتَاَخِّرُ عَنْهُمْ زاهِقٌ وَ اللّازِمُ لَهُمْ‏

لاحِقٌ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، الْکَهْفِ الْحَصینِ، وَ غِیاثِ‏‏

الْمُضْطَرِّ الْمُسْتَکینِ، وَ مَلْجَأِ الْهارِبینَ، وَ عِصْمَهِ الْمُعْتَصِمینَ، اَللّهُمَ‏

صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، صَلوهً کَثیرَهً تَکُونُ لَهُمْ رِضاً، وَ لِحَقِ‏

مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَدآءً وَ قَضآءً، بِحَوْلٍ مِنْکَ وَ قُوَّهٍ یا رَبَّ الْعالَمینَ،

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، الطَّیِّبینَ الْأَبْرارِ الْأَخْیارِ، الَّذینَ‏

اَوْجَبْتَ حُقُوقَهُمْ، وَ فَرَضْتَ طاعَتَهُمْ وَ وِلایَتَهُمْ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏

مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ اعْمُرْ قَلْبى‏ بِطاعَتِکَ، وَ لاتُخْزِنى‏ بِمَعْصِیَتِکَ،

وَ ارْزُقْنى‏ مُواساهَ مَنْ قَتَّرْتَ عَلَیْهِ مِنْ رِزْقِکَ بِما وَسَّعْتَ عَلَىَّ مِنْ‏

فَضْلِکَ، وَ نَشَرْتَ عَلَىَّ مِنْ عَدْلِکَ، وَ اَحْیَیْتَنى‏ تَحْتَ ظِلِّکَ، وَ هذا شَهْرُ

نَبِیِّکَ سَیِّدِ رُسُلِکَ، شَعْبانُ الَّذى‏ حَفَفْتَهُ مِنْکَ بِالرَّحْمَهِ وَ الرِّضْوانِ،

الَّذى‏ کانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الِه‏ وَ سَلَّمَ، یَدْاَبُ فى‏ صِیامِهِ‏

وَ قِیامِهِ، فى‏ لَیالیهِ وَ اَیَّامِهِ، بُخُوعاً لَکَ فى‏ اِکْرامِهِ وَ اِعْظامِهِ، اِلى‏ مَحَلِ‏

حِمامِهِ، اَللّهُمَّ فَاَعِنَّا عَلَى الْأِسْتِنانِ بِسُنَّتِهِ فیهِ، وَ نَیْلِ الشَّفاعَهِ لَدَیْهِ،

اَللّهُمَّ وَ اجْعَلْهُ لى‏ شَفیعاً مُشَفَّعاً وَ طَریقاً اِلَیْکَ مَهیَعاً، وَ اجْعَلْنى‏ لَهُ‏

مُتَّبِعاً، حَتّى‏ اَلْقاکَ یَوْمَ الْقِیمَهِ عَنّى‏ راضِیاً، وَ عَنْ ذُنُوبى‏ غاضِیاً، قَدْ اَوْجَبْتَ‏

لى‏ مِنْکَ الرَّحْمَهَ وَ الرِّضْوانَ، وَ اَنْزَلْتَنى‏ دارَ الْقَرارِ وَ مَحَلَّ الْأَخْیارِ.

***

ترجمه صلوات شعبانه:


در هر روز از شعبان در وقت زوال و در شب نیمه آن بخواند این‏صلوات را که ازحضرت امام زین‏ العابدین ‏علیه السلام روایت شده است:

خدایا! درود فرست بر محمد و آل محمد درخت نبوت و جایگاه رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان‏

و معدن دانش و خاندان وحى. خدایا! درود فرست بر محمد و آل‏

محمد کشتى جارى در اقیانوسهاى بیکران ایمن شود هر که سوار آن کشى گردد و غرق شود

کسى که آن را واگذارد، هر که بر ایشان تقدم جوید از دین بیرون رفته و کسى که از ایشان عقب ماند به نابودى گراید ولى ملازم ایشان‏

به حق خواهد رسید. خدایا! درود فرست بر محمد و آل محمد آن پناه‏گاه محکم و فریادرس‏

بیچاره درمانده و پناه گریختگان و دستاویز محکم براى وسیله‏جویان. خدایا! درود

فرست بر محمد و آل محمد درود بسیارى که موجب خوشنودى ایشان گردد و حق‏

محمد و آل محمد ادا گشته و انجام وظیفه ما شده باشد به جنبش و نیروى تو اى پروردگار جهانیان‏

خدایا! درود فرست بر محمد و آل محمد آن پاکان نیکوکار برگزیده آن کسانى‏ که‏

حقوقشان را واجب کردى و اطاعت و دوستیشان را فرض نمودى. خدایا! درود فرست بر

محمد و آل محمد و آباد کن دل مرا به اطاعت خود و به وسیله نافرمانیت رسوایم مکن‏

و روزى من گردان که کمک مالى دهم بر کسى ‏که روزیت را بر او تنگ کردى بوسیله آنچه بر من فراخ گرداندى

از فضل خویش و گستردى بر من از عدل خویش و مرا در زیر سایه‏ات زنده داشتى و این ماه‏

پیمبرت و آقاى رسولانت ماه شعبان است که اطراف آن را به رحمت و خوشنودى خود پوشاندى‏

آن ماهى که رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله و سلم کوشش بسیار داشت در روزه‏

و شب زنده‏داریش هم در شبها و هم در روزهایش بخاطر فروتنى در برابر تو در مورد گرامى داشتن و بزرگداشتنش هم‏چنان‏

تا هنگام مرگش خدایا پس ما را کمک ده تا روش او را در این ماه پیروى کنیم و به شفاعتى که نزد او است برسیم.‏

خدایا! قرار ده او را براى من شفیعى پذیرفته و راهى بسویت که همواره باشد و مرا پیرو او گردان‏

تا به جایى که در روز قیامت تو را در حالى دیدار کنم که از من خوشنود باشى و گناهانم را نادیده‏گیرى و براى من واجب‏

کرده ‏باشى از جانب خود رحمت و خوشنودى را و مرا در خانه همیشگى (بهشت جاویدان) و منزلگاه نیکان فرود آرى‏.