راههای ارتباط با ما

آدرس دفتر:

تهران،منطقه۱۸،شادآباد کوی۱۷شهریور،۱۵متری دوم جنوبی کوچه شهیدمصلح جنب پلاک۱۹

تلفن دفتر:

۰۲۱-۶۶۸۲۳۹۰۳

شماره سامانه پیامکی:

۱۰۰۰۹۱۲۲۱۲۱۴۳۲ 

ایمیل:

info@asheghanmahdi.comشماره تماس مسئول روابط عمومی:

محمد نوری نژاد

۰۹۱۲۱۰۹۱۳۵۷ محمد نوری نژادشماره تماس مسئول گروه تعزیه:

علی حسین زاده 

۰۹۱۲۵۰۱۰۷۲۹ علی حسین زادهشماره تماس مسئول واحد فرهنگی:

۰۹۳۷۳۹۶۹۳۴۲ علیرضا عبدی